A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство
"Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня"
Вінницької міської ради
Ваше здоров'я - наша турбота

Стратегічні цілі, завдання та основні заходи для досягнення загальної мети

Стратегічна ціль 1. Покращення якості та розширення переліку медичних послуг.

Завдання 1.1. Забезпечення закладу якісним медичним обслуговуванням шляхом закупівлі сучасної медичної техніки. В результаті значно покращиться діагностика та лікування хворих, зменшиться період лікування та реабілітації хворих, що призведе до значної економії коштів населення та бюджетних коштів.

Лікування сучасним обладнанням дає змогу зменшити кількість виходів на інвалідність, що значно зекономить бюджетні кошти.

Необхідно придбати портативний УЗД-апарат, гістероскоп, сучасні монітори вітальних функцій, апарат ШВЛ, наркозний апарат, лазерний коагулятор, дефібрилятор, гольнієвий лазер для малоінфазивної літотрипсії

Завдання 1.2. Зміцнення, розширення та покращення послуг надання медичної допомоги населенню:

– подальший розвиток малоінвазивних лікувальних методик ендоскопічного напрямку у галузі хірургії та гінекології. збільшення обороту ліжка та зменшення перебування хворого на ліжку,

– розширення спектру діагностичних послуг (рентгенологічних, ендоскопічних, послуг ультразвукової діагностики тощо),

-   розширення спектру оперативних втручань,

– створення умов для впровадження сучасних пренатальних технологій, удосконалення неонатального догляду.

 - заключити договір з приватною структурою, що знаходиться на території закладу, на цілодобове СКТ дослідження.

– розширення реабілітаційних послуг. Створення відділення з фізичної та реабілітаційної медицини та наповнення його відповідними кадрами. Дана мультидисциплінарна команда буде працювати в основному на базі неврологічного та хірургічного відділень

Завдання 1.3. Реалізація заходів щодо забезпечення доступності застосування й раціонального використання якісних препаратів, вакцин та витратних матеріалів, своєчасна закупівля лікарських засобів та розхідних матеріалів у межах наявного фінансування.

Завдання 1.4. Проведення в закладі 1 раз на рік незалежного аудиту про відповідність системи управління якістю, впровадженої у закладі, яка відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ ІSО 9001:2015. Регулярна перевірка актуальності медичних протоколів.

Завдання 1.5. Створення мотиваційної системи для персоналу (бонуси, надбавки тощо). В основі реалізації стимулюючої функції системи оплати праці КНП «Вінницька КБЛ» повинна бути особиста зацікавленість лікаря у результатах своєї роботи, а тому основну частку заробітної плати доцільно пов’язувати із наявними результатами індивідуальної праці, виходячи з особистих якостей і результатів праці кожного медичного працівника, а додаткова може залежати від кінцевих результатів роботи медичного закладу. Також, з метою усунення інфляційного чинника та стимулювання праці медичних працівників важливо періодично переглядати посадові оклади, в т.ч. із використанням індивідуального підходу

Завдання 1.6. Реалізувати заходи щодо зміцнення здоров’я і пропагування здорового способу життя.

Проведення санітарно-просвітницької роботи щодо небезпечності вживання алкоголю, наркотичних засобів, паління; поширення серед пацієнтів ідеології важливості фізичної культури та раціонального харчування.

Завдання 1.7. Впровадження медичної інформаційної системи в лікарні.

В результаті чого змінюються або скорочуються в тривалості деякі робочі процеси, що призведе до більш ефективного використання часу персоналу і, відповідно, більш швидкому обслуговуванню пацієнта, а керівництво лікарні отримує можливість працювати зі статистичними даними в режимі реального часу. Скорочується паперовий документообіг. Інформація про пацієнта (паспортна частина) вводиться в 1 МІС лише один раз і автоматично відображається у всіх документах, які ведуться по пацієнтові.

Завдання 1.8. Створення програми боротьби з корупцією

На сьогоднішній день одним із найпоширеніших корупційних проявів у вітчизняних медичних закладах є практика “ особистої подяки ” лікарю за надану ним медичну допомогу. Розвитку такого негативного явища сприяє той факт, що в нашій країні висококваліфіковані лікарі за свою роботу отримують мізерну винагороду, яка не дозволяє їм підтримувати той життєвий рівень, який повинні отримувати висококваліфіковані спеціалісти у розвиненій державі.

Задля ліквідації так званої традиції “ особистої подяки ” лікарю, необхідно переглянути підхід до оплати праці медичних працівників, що має ґрунтуватися на сучасних модифікованих системах оплати праці, заснованих на принципах справедливості і гнучкості, а також враховувати мінливі умови фінансування й наявність конкуренції на ринку медичних послуг. Необхідно дещо відійти від жорстких централізованих нормативів нарахування заробітної плати й запровадити диференційований підхід, за яким ключовим повинно стати врахування особистих досягнень та практичного внеску кожного медпрацівника у загальний результат роботи лікарні.

 

Стратегічна ціль 2. Підвищення рівня задоволення пацієнта

Завдання 2.1. Ліквідувати черги в закладі.

 Оптимізація робочого часу і вдосконалення системи управління потоками пацієнтів. 

Впровадження МІС в т. ч. електронного запису пацієнта, що змінить або скоротить в тривалості деякі робочі процеси, що призводить до більш ефективного використання часу персоналу і, відповідно, більш швидкому обслуговуванню пацієнта;

Завдання 2.2. Покращення навігації в лікарні.

Встановити вказівники для кожного відділення та важливих адміністративних зон, що зменшить кількість запитів до персоналу лікарні.

Завдання 2.3. Комп`ютеризація процесів відображених на папері.

Пришвидшення процесу надання послуг.

Швидший та легший доступ до необхідної інформації.

Зменшення кількості втраченої інформації. 

Завдання 2.4. Постійне проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень, оновлення меблів, постільної білизни, створення одно та двомісних палат підвищеного комфорту (створення комфортних умов перебування хворого).

Проведення капітального ремонту інфекційного відділення.

Доукомплектування ігрової кімнати в педіатричному відділенні (іграшки, розвиваючі ігри).

Завдання 2.5. Ввести два медсестринських пости та один пост молодшої медичної сестри в палатах інтенсивної терапії неврологічного відділення для лікування та нагляду за інсультними хворими.

 

Стратегічна ціль 3. Посилення кадрового потенціалу, забезпечення його розвитку та ефективного використання

Завдання 3.1. Переглянути штатний розпис медичного закладу з метою оптимізації чисельності та штату працівників. Може бути використано кілька варіантів кадрових рішень, а саме: продовження трудових відносин з працівником на попередній посаді, переведення працівника на іншу посаду та звільнення працівника за скороченням якщо це не спричинить погіршення якості та доступності медичної допомоги.

Завдання 3.2. Підвищити кваліфікацію управлінського, медичного і технічного персоналу.

Стимулювати медичний персонал до підвищення власного професійного рівня й професійної майстерності шляхом самопідготовки і самонавчання. Зараз завдяки вільному доступу до інтернет-ресурсів, можна легко ознайомитися із сучасними науковими працями та отримати інформацію про найновіші досягнення у галузі медичних технологій.

Завдання 3.3. Наймати на підставах цивільно-правового договору на чітко визначений термін окремих спеціалістів (лікарів, які займаються власною медичною практикою, мають відповідну медичну освіту та володіють ліцензією), які б задовольнили потребу КНП «Вінницька КБЛ» у кадрових ресурсах необхідної спеціалізації, практичного досвіду та рівня підготовки.

Таку практику можна використати у випадку, коли з економічної точки зору для закладу є недоцільним постійне утримання якогось конкретного спеціаліста на повний робочий час та включення відповідної посади до штатного розпису, але, у той же час, залучення даного фахівця необхідне для надання відповідної медичної допомоги.

Завдання 3.4. Активно залучати до співпраці працівників кафедр Вінницького національного медичного університету ім.. М. І. Пирогова, що працюють на базі відділень КНП «Вінницької КБЛ».

Завдання 3.5. Розширити співпрацю з іншими медичними закладами, обмін досвідом та спільне використання кадрового потенціалу.

Затвердити план проведення спільних заходів з організаціями-партнерами, які спрямовані на покращення іміджу медичного закладу, престижу медичної професії та системи охорони здоров’я в цілому.

Забезпечити регулярну участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, робочих семінарах і нарадах та інших заходах, які спрямовані на підвищення кваліфікації та обміні досвідом з питань управління, надання медичних і супутніх послуг, покращення роботи з пацієнтами, тощо.

 

Стратегічна ціль 4. Покращення матеріально-технічної бази закладу, підвищення ефективності використання приміщень та інфраструктури

Завдання 4.1. Виконати капітальний ремонт інфекційного відділення.

Завдання 4.2. Постійно проводити заходи щодо благоустрою території, утримувати у належному стані загальний порядок на території лікарні (облагородження території, догляд за зеленими насадженнями тощо)

Завдання 4.3. Забезпечити підрозділи сучасним лабораторним, діагностичним та лікувальним обладнанням.

Придбання портативного УЗД-апарату, гістероскопа, сучасних моніторів вітальних функцій, апарату ШВЛ, наркозного апарату, лазерного коагулятора, дефібрилятора, бронхоскопу, монітору фетальних функцій новонародженого, лактометру, білірубінометру для новонароджених, пульсоксиметру для новонароджених, апарату для вимірювання АТ у новонароджених - забезпечення відділень інфузоматами у необхідній кількості, риноскопи 70° і 30°, налобну хірургічну лупу для проведення операцій, операційні столи, рентгенодіагностичний цифровий комплекс на три робочі місця. Для клініко-діагностичної лабораторії придбати бінокулярні мікроскопи, гемаологічний аналізатор, коагулометр, водяний термостат, сухо-жарову шафу, апарат для інактивації сироватки. Для відділення з фізичної та реабілітаційної медицини придбати дошку Євмінова, вертикалі затор, сходи реабілітаційні, модуль для верхніх та нижній кінцівок.

Завдання 4.4. Провести оптимізацію ліжкового фонду цілодобових стаціонарів, перепрофілювання їх потужностей у відповідність з адміністративними потребами та відповідним рівнем захворюваності населення району. Вирішити питання про перепрофілювання периферичних терапевтичних відділень у відділення тривалого перебування.

Завдання 4.5. Оптимізувати систему розміщення кабінетів, покращити внутрішню логістику закладу.

Проаналізувати план розташування і технічні параметри приміщень. Основні, допоміжні і технічні служби на предмет відповідності потребам медичного закладу з урахуванням оптимальності використання обладнання та інших ресурсів, покращення внутрішньої логістики закладу. Переглянути розміщення структурних підрозділів та окремих кабінетів, враховуючи невикористані приміщення на території  закладу.

 Завдання 4.6. Вивчення питання по передачі можливих повноважень у виконанні немедичних послуг зовнішнім підрядникам.

 

 

Стратегічна ціль 5. Оптимізація фінансово-економічної діяльності

Завдання 5.1.Укладання колективного договору, у якому мають бути чітко визначені трудові та соціально-економічні відносини, що виникають між роботодавцем і працівниками. В тому числі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Задля забезпечення принципів справедливості і прозорості оплати праці у процесі розробки й укладення колективного договору необхідно передбачити, те, щоб система оплати праці чітко визначала:

а) структуру основної заробітної плати за елементами, з яких вона складається;

б) показники, за якими певним групам та категоріям працівників нараховується заробітна плата;

в) умови, за яких основна заробітна плата працівників може бути підвищена або знижена до рівня, передбаченого законом, із визначенням показників та умов діяльності, за якими це підвищення або зниження може бути застосовано, та розмірів такого підвищення або зниження;

г) показники та умови нарахування додаткової оплати праці: премій, доплат, надбавок або інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Завдання 5.2. Здійснити заходи щодо укладання угоди між КНП «Вінницька КБЛ» та Національною службою здоров’я України.

Завдання 5.3. Залучення додаткових джерел фінансових надходжень. Додатковими джерелами фінансування можуть бути: благодійна допомога та кошти грантів; кошти добровільного медичного страхування; оплата лікарні за наданні послуги за угодами; надходження за послуги, які надає лікарня поверх нормативів надання безоплатної медичної допомоги; за послуги наданні пацієнтам за їх особистої ініціативи; добровільні внески та пожертви; грошові надходження від надання платних послуг населенню, а також інші джерела, які не заборонені законодавством України. Також додатковим джерелом фінансування може бути дохід від передавання в оренду нерухомого майна та надання платних сервісних послуг пацієнтам (палати покращеного сервісу).

У підсумку хочеться зазначити, що основною метою розробки перспективного плану розвитку КНП «Вінницька КБЛ» є створення таких умов, щоб у стінах медичного закладу було комфортно як пацієнтам, так і медичним працівникам. В умовах стрімкого розвитку лікарні кожен медичний працівник повинен усвідомити, що від його особистого внеску залежить життя та здоров’я пацієнтів та майбутнє всієї лікарні.

 

 

 

gromada.online

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування